Oferta

Celem Prywatnego Domu Opieki jest zapewnienie podopiecznym cołodobowej opieki, bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności oraz rozwoju osobowości i w miarę możliwości samodzielności z uwzględnieniem stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności.

 


Placowka zapewnia niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające, a w szczególności;
1.    Możliwość stałego pobytu
2.    Wyżywienie (również dietetyczne) zgodnie ze wskazaniami lekarza( zapewniamy domowe posiłki).
3.    Opieki pielęgniarskiej i lekarskiej .
4.    Miejsca na przechowywanie własnych drobnych przedmiotów i własnego ubrania.
5.    Zabiegow usprawniania leczniczego; gimnastyka i rehabilitacja przyłóżkowa.
6.    Terapii zajęciowej.
7.    Zmiany miejsca pobytu w ciągu dnia w związku z uczestnictwem w różnych formach aktywności.
8.    Udział w czynnościach związanych z codziennym życiem, przełamywanie izolacji i monotonii .
9.    Szczególną opiekę osobom nowoprzyjętym a także pomoc w przystosowaniu ich do nowych warunków.
10.    Wspóldziałanie z rodzinami w zakresie podtrzymywania więzi rodzinnych.
11.    Działalność na rzecz integracji placówki i jego mieszkańców ze środowiskiem lokalnym, poprzez wspólne uroczystości, spotkania okolicznościowe.

Rodzinny Dom Seniora
– Barbara Markulis
Kiełków 72
39-320 Przecław
Tel: 661 450 505, 17 774 61 81