NASZA OFERTA

Celem Prywatnego Domu Opieki jest zapewnienie podopiecznym całodobowej opieki, bezpiecznego i godnego życia, intymności oraz niezależności i samodzielności z uwzględnieniem stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności.
Placówka zapewnia niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające, a w szczególności:

1. możliwość stałego pobytu.
2. wyżywienie (również dietetyczne) zgodnie ze wskazaniami lekarza (zapewniamy domowe posiłki).
3. opiekę pielęgniarską i lekarską.
4. miejsce na przechowywanie własnych drobnych przedmiotów i własnego ubrania.
5. zabiegi usprawniania leczniczego; gimnastykę i rehabilitację przyłóżkową.
6. terapię zajęciową.
7. zmiany miejsca pobytu w ciągu dnia w związku z uczestnictwem w różnych formach aktywności.
8. udział w czynnościach związanych z codziennym życiem, przełamywanie izolacji i monotonii.
9. szczególną opiekę osobom nowoprzyjętym, a także pomoc w przystosowaniu ich do nowych warunków.
10. współdziałanie z rodzinami w zakresie podtrzymywania więzi rodzinnych.
11. działalność na rzecz integracji placówki i jego mieszkańców ze środowiskiem lokalnym, poprzez wspólne uroczystości, spotkania okolicznościowe.