PRYWATNY DOM OPIEKI

PRYWATNY DOM OPIEKI to placówka sprawująca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.


Sprawdź naszą ofertę Tel.: 661 450 505

O nas

Dom opieki w pobliżu Rzeszowa i Tarnowa
PRYWATNY DOM OPIEKI to placówka sprawująca całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Działamy od 29.08.2012 na podstawie zezwolenia Wojewody Podkarpackiego nr S-I.9423,3,1,2012 z dnia 14.08.2012.

Nasza placówka ma charakter domu rodzinnego, w którym podopieczni czują się jak u siebie.
Sprzyja temu niewielka ilość miejsc - 33.

Nasi pracownicy dbają o to, by nikomu nie zabrakło spokoju i przyjemnej atmosfery.

DLACZEGO NALEŻY WYBRAĆ WŁASNIE NAS

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.


NASZA OFERTA

Celem Prywatnego Domu Opieki jest zapewnienie podopiecznym całodobowej opieki, bezpiecznego i godnego życia, intymności oraz niezależności i samodzielności z uwzględnieniem stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności.
Placówka zapewnia niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające, a w szczególności:

1. możliwość stałego pobytu.
2. wyżywienie (również dietetyczne) zgodnie ze wskazaniami lekarza (zapewniamy domowe posiłki).
3. opiekę pielęgniarską i lekarską.
4. miejsce na przechowywanie własnych drobnych przedmiotów i własnego ubrania.
5. zabiegi usprawniania leczniczego; gimnastykę i rehabilitację przyłóżkową.
6. terapię zajęciową.
7. zmiany miejsca pobytu w ciągu dnia w związku z uczestnictwem w różnych formach aktywności.
8. udział w czynnościach związanych z codziennym życiem, przełamywanie izolacji i monotonii.
9. szczególną opiekę osobom nowoprzyjętym, a także pomoc w przystosowaniu ich do nowych warunków.
10. współdziałanie z rodzinami w zakresie podtrzymywania więzi rodzinnych.
11. działalność na rzecz integracji placówki i jego mieszkańców ze środowiskiem lokalnym, poprzez wspólne uroczystości, spotkania okolicznościowe.